Koiran kipu

Eläimillä esiintyy kipua yhtä lailla kuin ihmisilläkin. Toisinaan on vaikeaa tulkita onko koiralla kipua ja sen ilmeneminen vaihtelee koirien välillä. Koiran omistajan tarkkaavaisuus on avainasemassa kipuilevan koiran tunnistamisessa. Pitkittynyt kipu voi olla haitallista useasta syystä:

  • Kivun kokeminen laukaisee hormonaalisen ja neuraalisen säätelyn kautta elimistössä stressireaktion, mikä voi hidastaa mahdollisen kudosvaurion paranemista.
  • Leikkauksen jälkeinen liikkumattomuus tai poikkeava liikkuminen (kipukompensaatio) voi kuormittaa koiran tuki- ja liikuntaelimistöä väärin, josta voi aiheutua kipua ja jäykkyyttä.
  • Pitkittynyt kipu voi johtaa poikkeavaan käyttäytymiseen, koira voi
    järsiä ihoaan tai olla poikkeuksellisen levoton.
  • Kivusta kärsivä koira voi olla aggressiivinen toisia koiria tai ihmisiä kohtaan.

Nivelrikko ilmenee koirilla usein liikkeen jäykistymisenä, etenkin liikkeellelähtö voi olla erityisen jäykän näköistä. Koiraa kannattaa tarkkailla kivun suhteen kotona, kun koira on kaikista vähiten alttiina ulkoisille ärsykkeille. Koirat innostuvat monista asioista, jolloin kipu voi ikään kuin jäädä taka-alalle.  Kivulias koira voi myös olla poikkeuksellisen  aggressiivinen tai pelokas tilanteissa, joissa se tuntee itsensä epävarmaksi.  Joskus kipu ilmenee läähättämisenä, uikuttamisena ja ruokahaluttomuutena.  Kipu raajassa tai selässä ilmenee usein ontumisena tai jalan keventämisenä.

Koiran ontuminen johtuu useimmiten jalassa olevasta kiputilasta. Toisinaan ontumisen syy löytyykin selästä, jonka lihakset kuormittuvat ja jännittyvät koiran kävellessä. Ontumisen jälkeen koira kannattaa hoidattaa osteopaatilla, joka osaa tutkia koiran selkärangan nikamien liikkuvuuden.

On hyvä muistaa, että kipua ei voi nähdä koskaan röntgenkuvista. Olen hoitanut lukuisia harrastuskoiria, joilla vähäiset muutokset selkärangassa tai muissa nivelissä ei estä koiran harrastamista. Nivelten kulumamuutokset  ovat toisinaan kipeitä, mutta ne voivat olla myös kivuttomia. Selkärangan kipu ilmenee usein haluttomuutena hypätä tai kääntyä. Varomaton liike tai koiran nostaminen voi aiheuttaa kipua.

Osteopatia auttaa koiran kipuun

Usein koiralla esiintyvä kipu johtuu lihaksien kireydestä ja nivelten tai selkärangan toiminnallisesta häiriöstä. Lihasten ja nivelten toiminnalliset häiriöt syntyvät usein koiran normaalin liikkumisen ja juoksemisen seurauksena. Toisinaan koirat leikkivät melko rajusti toisten koirien kanssa ja siinä koira voi liukastua, kaatua tai törmätä toiseen koiraan. Kilpailevat koirat voivat kolhia itseään esteitä päin tai kaatua kovasta vauhdista. Lievät loukkaantumiset jäävät toisinaan omistajalta kokonaan huomaamatta koiran liikkuessa vauhdikkaasti katseelta piilossa.

Vastaanotolla tutkin ja hoidan koiran tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia häiriötiloja. Osteopatia on turvallinen hoitomenetelmä koiralle, joka oireilee kivusta ja jäykkyydestä tai koiran normaaliin toimintakykyyn tulee selittämätön muutos.

Kiitos kun luit blogiani,

Jerry

Vilin jäykkyys hoidettiin kuntoon

Vili Walshin corgi kävi kaksi kertaa hoidossa. Ensimmäisen hoitokerran jälkeen Vili ei enää miettinyt autoon hyppäämistä, vaan se sujui kuin rasvattu. Juoksukin muuttui enemmän kiitolaukaksi entiseen lönköttelyyn verrattuna.

Hienoa Vili ja hyvää kevään jatkoa!

Koira lopetti ontumisen ja on kunnossa – vai onko?

Monelle koiran omistajalle on tuttu tilanne, että koira alkaa ontumaan. Useimmiten ontuminen alkaa kaatumisen, liukastumisen tai törmäyksen seurauksena kun jalkoihin ja muualle koiran kehoon kohdistuu äkillinen ja ennalta-arvaamaton liike. Tyypillisiä tilanteita on liukkaalla tiellä tapahtuva jalan lipeäminen tai harrastuksissa tapahtunut törmäys esimerkiksi estettä päin. Useamman koiran perheessä koirat saattava törmäillä keskenään ja osumia tulee eri puolelle kehoa. Koiran ontuminen alkaa usein lähes välittömästi vamman jälkeen tai muutaman tunnin kuluttua siitä.

Yksi tyypillisimmistä ontumista aiheuttava asia on lihaksen tai lihas-jänneliitoksen venähdys, revähdys tai repeämä. Edellä mainitut käsitteet kuvaavat kudokseen kohdistuneen vamman laatua eli vaurion astetta. Yhteinen nimittäjä tällaisissa vammoissa on lihakseen kohdistuva nopea ja ennalta-arvaamaton ja hallitsematon liike-energia, joka ylittää lihaskudoksen venytystä sietävän rajan. Riippuen kudokseen kohdistuneen liikkeen voimasta, voidaan arvioida ja päätellä vamman laatua ja arvioida kudoksen paranemisnopeutta. Vamman vakavuutta voidaan päätellä myös koiran oirekuvasta ja ontumisen asteesta.

Miten venähdys ja revähdys tai repeämä eroavat toisistaan? Näitä nimityksiä vammoista käytetään usein ymmärtämättä tarkemmin niiden eroja ja merkitystä koiran elämään tai toipumiseen. Karkeasti voidaan luokitella niin, että venähdykset ovat lievempiä kuin revähdykset tai repeämät. Lievempi vaurio tarkoittaa, että kudoksen venyvyyden sietoraja on ylittynyt vähemmän kuin repeämässä. Lihaksen venähdys paranee siis keskimäärin nopeammin kuin repeämät. Yhteistä kaikille kudosvaurioille on vamman seurauksena syntyvä tulehdus eli inflammaatio. Se on elimistön oma prosessi, jossa vaurioalueelle saapuu kemiallisia tulehdustekijöitä, mitkä ajan kanssa korjaavat ja ”paikkaavat” vaurioituneen kohdan. Tähän kuluu aikaa vaurion vakavuudesta (lievä venähdys tai repeämä) riippuen 1-8 viikkoa.

Usein ontuminen havaitaan helposti katsoessa koiran liikkumista, mutta toisinaan se voi olla haastavaa. Tämä liittyykin usein vamman vakavuuteen eli mitä selkeämpää ontuminen on, sitä enemmän on vauriota tapahtunut. Ontumisen kesto siis vaihtelee paljon parista askeleesta useampaan viikkoon. Ontuminen kuitenkin loppuu jossain vaiheessa (useimmiten) ja koiran kävely näyttää taas normaalilta. Riippuen koiran vamman vakavuudesta ja ontumisajan pituudesta voidaan päätellä onko koiralle ehtinyt kehittyä muualle kehoon liiallista rasitusta, kireyttä ja jäykkyyttä. Olen havainnut, että koirat oppivat todella nopeasti uuden tavan liikkua ja ne monesti pääsevätkin erinomaisesti eteenpäin ”kolmella” jalalla. Hintana tässä on edellä mainitut asiat eli kehoon kohdistuu rasitusta epätasaisesti ja varsinkin selkärankaan. Ongelmana tässä on se, että omistaja ei enää kykene silmillä havaitsemaan koiran liikkeen epäpuhtautta mikä on jäänyt ontumisesta ”päälle”.

Vastaanotolleni tulee jatkuvasti koiria, joilla on ontumista tai on ollut ontumista. Vammasta voi olla vuosia ja edelleen koiran kehosta löytyy siitä johtuvia kompensaatiolöydöksiä. Näitä löydöksiä ovat toispuoliset lihaskireydet, jalkojen lihasten tai jänteiden paksuuden erot ja selkärangan jäykkyys tiettyyn liikesuuntaan. Ontumista alun perin aiheuttanut lihasvamma paranee useimmiten viikoissa, mutta koiralle voi tuossa ajassa kehittyä muualle kehoon ongelmia. Tämän vuoksi suosittelen käyttämään koiraa osteopaatilla tai muulla terapeutilla aina ja heti ontumisen näennäisen loppumisen jälkeen.